Nyomtatás

A parlamenti választások adatai az 1990 és 2014 közti parlamenti választások adatai tartalmazzák. Rendelkezésre állnak, de nincsenek még a rendszerbe építve a népszavzási, illetve az európai képviselői választási adatok, valamint remélhető, hogy rövidesen a rendszerbe bekerülnek az 1990 előtti választási adatok is. Idővel ki lehet terjeszteni az adatbázis terjedelmét az önkormányzati választásokra is.

A választási adatbázisban az legkisebb területi egységre, a szavazókörökre vannak aggregálva az egyéni szavazatok (ez tízezres nagyságrendet jelent). A portálon egylőre a települési, megyei, választókerületi és országos szintekre aggregált adatok jelennek meg, de semmi akadálya nincs a legalacsonyabb szintű területi egységhez tartozó adatok megjelenítésének.

A települések, választókerületek, megyék mint földrajzi helyek, valamint ezek nevei szerepelnek a nemzeti földrajzi névtérben, a választási adatbázisban a földrajzi helyekhez az adott választás idején tartozó nevek azonosítói szerepelnek (tehát nem a geoID-k, hanem a geonameID-k).

A választásokat eseményként kezelve minden választási adatkörhöz annyi esemény tartozik, ahány választói akarmegnyilvánulás volt az adott évben. 2014 előtt általában három eseménnyel lehetett leírni a választásokat, hiszen egy pártlistás és - általában - két egyéni "választási esemény" valósult meg alkalmanként. A választási adattáblában az események ID-je szerepel, és van egy eseménytábla, amely az események egyedi azonosítóit és leíró adatait tartalmazza.

A választási esemény típusától függően azonosítani kell azt, hogy kikre vonatkoznak a szavazatok (adott eseményre, adott területi egységre vetítve). Kétféle ágenstípust kell ehhez kezelni: a pártokat mint testületeket, illetve a személyeket mint természetes személyeket. A rendszerben mindkét ágenstípus minden előfordulása normalizálva van a megfelelő névterekre. A pártok a nemzeti testületi névtér, a személyek a nemzeti személynévtér névazonosítóit használják (tehát nem a corporateID, hanem a corporatenameid, illetve nem a personID, hanem a personnameID van az adatbázisban rögzítve a pártok, illetve képviselőjelöltek azonosítására).

Az utolsó fontos mező a pártokra, jelöltekre leadott tényleges szavazatszámokat tartalmazza.