A társadalomstatisztikai adatok egyszerre képezik az állami adatvagyon részét, illetve a tudományos elemzések tárgyát. A hálózati kommunikáció terjedésével egyre fontosabb cél, hogy az állami adatvagyont minél magasabb szinten hasznosítsuk, a társadalomstatisztikai adatköröket minél jobban bevonjuk mind a tudományos kutatás, mind az oktatás világába. Az adatvezérelt világ megjelenése azt is jelenti, hogy a tudományos munkában kihasználjuk egyfelől a big data világ által megteremtett újfajta elemzési módszereket, másfelől az oktatásba bevonjuk az adatvizualizáció által nyújtott új technológiákat. Az újfajta technikai lehetőségeken túl még egy nagyon fontos további lehetőséget kínál számunkra a hálózati kommunikáció világa: a kollaboráció új minőségét. A kooperációnak ezer új formája bukkant fel az elmúlt években az interneten, de a tudományos munka egyik fontos "eszközét" jelentő adatbázisok világában nem nagyon látni még annak jelét, hogy a tudományos közösség is felismerné és használná a hálózati médium kínálta kollaboratív lehetőségeket.

Write comment (1 Comment)

A parlamenti választások adatai az 1990 és 2014 közti parlamenti választások adatai tartalmazzák. Rendelkezésre állnak, de nincsenek még a rendszerbe építve a népszavzási, illetve az európai képviselői választási adatok, valamint remélhető, hogy rövidesen a rendszerbe bekerülnek az 1990 előtti választási adatok is. Idővel ki lehet terjeszteni az adatbázis terjedelmét az önkormányzati választásokra is.

Write comment (0 Comments)

Az adatportál egyik adatszegmense a KSH által évente megjelentetett TSTAR-adatoknak a köre. A szolgáltatási szegmenst kiszolgáló adatbázis lényegében egyetlen adattáblára támaszkodik, amiben normalizált külső adatkapcsolatok vannak.

Write comment (0 Comments)