Előadó: Wessely Anna

WA2 a kortárs magyar szociológia egyik meghatározó személyisége. Iskolateremtő pedagógus, többek között tudományszociológiai, kultúraszociológiai, társadalomelméleti és szociológiatörténeti témákban képezte az elmúlt évtizedekben a szociológusokat az ELTE-n. Számos szociológiai folyóiratot és könyvsorozatot szerkesztett, vezette az ELTE tudományos diákköri tanácsát, igazgatta az ELTE Angelusz Róbert Szakkollégiumát, és tanszékvezető volt az ELTE TáTK-n. Jelenleg a Magyar Szociológiai Társaság elnöke.

 

 Hozzászólók:

Write comment (1 Comment)

 

Meghívó

Az előadás diái

Giambattista Vico szerint három tudományos készségünk van, s mindegyiknek megvan a maga technikája: a felfogásé a topika, a megítélésé a kritika, a következtetésé a módszer. A felfogás nem más, mint a tapasztalat, azaz empíria; az ítélet pedig az elmélet. E kettő dichotómiáját feltételezni értelmetlen, hiszen „sem a felfedezés megítélés nélkül, sem az ítélet felfedezés nélkül nem lehet bizonyos.” A következtetés, vagyis a magyarázat technikájának, a módszernek nincsenek szabályai, mert az elsorvasztaná az invenciót és rutingyakorlatok sorára fokozná le a tudományos kutatást: „A módszer ugyanis, miközben a készségről gondoskodik, akadálya a találékonyságnak s míg előre látja az igazságot, kiöli a kíváncsiságot.”...

Write comment (1 Comment)

Alkategóriák