×

Figyelmeztetés

JFolder::create: Nem lehetett létrehozni a mappátPath: /var/www/co/media/com_comment/cache

Az adatportál egyik adatszegmense a KSH által évente megjelentetett TSTAR-adatoknak a köre. A szolgáltatási szegmenst kiszolgáló adatbázis lényegében egyetlen adattáblára támaszkodik, amiben normalizált külső adatkapcsolatok vannak.

A TSTAR a települések szintjén évente tartalmazza a különböző adattípusokba sorolható adatokat. Az adatbázisban a települések normalizálva vannak a nemzeti földrajzi névtérre vetítve úgy, hogy a TSTAR-adatbázisba a településnevek azonosítói kerültek (Leninváros és Tiszaújváros így kétféle névID-vel szerepel, de a névtér-kapcsolat segítségével tudni lehet, hogy ugyanarról a településről van szó).

Az időbeliséget egyelőre az adott év változóval fejezzük ki. El lehetne gondolkozni azon, hogy eseményváltozót vezessünk be (a földrajzi névtér mintájára), aminek lennének előnyei, bár egy fokkal bonyolultabbá tenné a modellünket. 

Az adattípusokra vonatkozó adatokat külön adattáblából kell venni, ahol az adattípusok egyedileg vannak azonosítva, leírva. Az adattípusok hierarchikus rendbe (fába) vannak szervezve, ami önállóan bejárható.

Az adattípushoz tartozó konkrét értékét kapjuk meg a következő mezőben.

Van még pár (segéd)mező, de azok inkább adminisztrációs célokat szolgálnak, nem tartoznak az adatmodell lényegi részéhez.

A fenti, nagyon egyszerű adatmodellre támszkodva sima SQL-lekérdezésekkel lehet a földrajzi térben, az időben és a fogalmi térben szűrni, projektálni, aggregálni, összekapcsolni az adatokat, a térben, térképen megjeleníteni egy adott időt jellemző adatsort, vagy ugyanabból az adattípusból kérni egy teljes idősort (már, amilyen mértékben a TSTAR-források alapján az rendelkezésre áll).

Nem modellezési kérdés, de érdemes itt is jelezni, hogy a települések névtér-intergrációja miatt a településekhez rendelhető geometriák is rendelkezésre állnak, így 1990-től napjainkig minden évben az éppen akkor érvényes településszerkezettel kompatibilis térképeket lehet előállítani.

Comments powered by CComment