×

Figyelmeztetés

JFolder::create: Nem lehetett létrehozni a mappátPath: /var/www/co/media/com_comment/cache

A társadalomstatisztikai adatok egyszerre képezik az állami adatvagyon részét, illetve a tudományos elemzések tárgyát. A hálózati kommunikáció terjedésével egyre fontosabb cél, hogy az állami adatvagyont minél magasabb szinten hasznosítsuk, a társadalomstatisztikai adatköröket minél jobban bevonjuk mind a tudományos kutatás, mind az oktatás világába. Az adatvezérelt világ megjelenése azt is jelenti, hogy a tudományos munkában kihasználjuk egyfelől a big data világ által megteremtett újfajta elemzési módszereket, másfelől az oktatásba bevonjuk az adatvizualizáció által nyújtott új technológiákat. Az újfajta technikai lehetőségeken túl még egy nagyon fontos további lehetőséget kínál számunkra a hálózati kommunikáció világa: a kollaboráció új minőségét. A kooperációnak ezer új formája bukkant fel az elmúlt években az interneten, de a tudományos munka egyik fontos "eszközét" jelentő adatbázisok világában nem nagyon látni még annak jelét, hogy a tudományos közösség is felismerné és használná a hálózati médium kínálta kollaboratív lehetőségeket.

m d3774g5509y2014n1649Pedig a kutatásaink közös alapját jelentő adatbázisok igen nagy része fenntartható, elemezhető, megjeleníthető lenne valamilyen kollaboratív platformon. A térben és értékeiben tagolt társadalom megértését részben a térstatisztikai elemzések teszik lehetővé. A tudományos kutatások, illetve az államigazgatási adatregiszterek ugyanazt a társadalmat kutatják, mérik, de az elemzési, mérési adatok szigetszerűen elkülönülnek egymástól, holott a térbeliség mentén nyilván sokszor összeköthetőek lennének egymással.

Ezen a portálon egy olyan térinformatikai alapokon nyugvó rendszert lehet fenntartani, amely az 1990-2014 közti TSTAR társadalom- és gazdaságstatisztikai adatokat, valamint az 1990-2014 közötti parlamenti választási adatokat tartalmazza a térbeli kapcsolataik mentén magasan integrált formában. A portál célja az, hogy az itt elérhető adatokat bárki használhassa, bővíthesse a kutatásban, oktatásban egyaránt.

A portál fenntartásához szükség van szakemberek önkéntes hozzájárulására. 

  • Adatgazdákra, akik egy adatkör minőségének fenntartásáért, javításáért felelnek*, akik az adatok alapján történeteket mesélnek, elemzéseket végeznek**. 
  • Adatelemzőkre, akik az adatok elemzésére, adatbányászkodásra, rejtett összefüggések feltárása képesek. 
  • Fejlesztőkre, akik újabb és újabb funkciókkal gazdagítják a portált. 
  • Tervezőkre, akik új és új adatvizualizációs megoldásokat találnak ki. 

Az elvégzendő munkák a portálon a 'feladatok' címke alatti linken vannak összegyűjtve, ahová új ötleteket lehet folyamatosan felvenni.

--------------------------- 
* Sok adat egyelőre normalizálás nélkül van a térképes oldalon, és így nem jeleníthető meg. Ha valaki listát adna arról, hogy mit milyen mezővel érdemes normalizálni, az oldal sokkal használhatóbbá válna. 
** Az adatok, a térképek, a grafikonok önmagukban kevésbé hatásosak. Az adatportálnak akkor lehet igazi hatása, ha az adatokat, térképeket magyarázni tudják azok, akik értenek az adott területhez. Narratívákat, történeteket kell az adatoldalakhoz rendelni, hogy az adatok "életre keljenek". Ami ide kell, az az adatsztorizás (data story telling).

 

Comments powered by CComment