Előadó: Molnár Virág

MolnarV

a New York-i New School for Social Research docense jelenleg az egyik legtöbbet hivatkozott magyar szociológus. A budapesti “Közgáz” elvégzése után a Princeton Egyetemen szerzett doktori fokozatot 2005-ben. Korábbi munkáiban legtöbbet a szocialista és posztszocialista városok építészetének és államszervezetének kapcsolatával foglalkozott. Az utóbbi időben többek között az új kommunikációs technológiák közterekre gyakorolt hatását vizsgálja, New York, Berlin és Budapest street art szcénáját összehasonlítva. De foglalkozott a radikális populizmus hazai térnyerésével is. Building the State: Architecture, Politics and State Formation in Postwar Central Europe című könyve az Amerikai Szociológiai Társaság legjobb kultúraszociológiai tanulmányának járó díját kapta 2014-ben. Elemzéseit a legtekintélyesebb folyóiratok, köztük az American Sociological Review és az Annual Review of Sociology közölték.  

 

Write comment (1 Comment)

Meghívó

Az előadás diái     Az előadás felvétele    A vita felvétele

Módszertan alatt sokszor csak valami adatgyűjtési technikát értünk: interjúzás, terepmunka, kérdőíves felmérés. Részben emiatt a szűk értelmezés miatt is az esettanulmány ritkán jelenik meg explicite a szociológia módszertani eszköztárában, jóllehet mindenki használja valamilyen formában. Az alkalmazott társadalomtudomány sok területén (pl. oktatásszociológia, városkutatás) pedig különösen elterjedt az esettanulmányok alkalmazása. De a business oktatásban is kiemelt szerepet kap: A Harvard Business School egyik fő vonzerejét a diákok számára a híres “case method” jelenti, ami köré az egész képzés épül. Az esettanulmány és az úgynevezett “esetelés” (“casing”) különösen fontos a kvalitatív, megértő szociologiában, ahol nemcsak az adatgyűjtés, hanem az elméletalkotás egyik fontos eszköze is.

Write comment (0 Comments)

Alkategóriák